Så fungerar Distanshandel till Sverige via BottleInBox

Elixir Wine AB Denmark har Svenskt Org nr 502070-3640 och Danskt Org nr 33236018. Elixir Wine AB Denmark säljer via webb-shopen BottleInBox till bland svenska privatkunder som fyllt 20 år. Transporten till Sverige utförs av säljande part och därför betalas alltid svensk moms och svensk alkoholskatt. Därmed uppfylls alla lagenliga krav.
Vi du läsa Skatteverkets Distanshandelsregler, klicka här.

Bra att veta: Inköp via webb-shop som ej betalar svenska skatter
Handlar du av en annan webb-shop som inte betalar svensk moms och skatt är det att betrakta som Privat Införsel . Då måste du betala de svenska skatterna i förskott. OBS betalningsansvaret övergår från säljaren till dig som mottagare om säljaren inte betalar de svenska avgifterna. Läs mer om Privat Införsel.